Mirdâs Bin Malik El-eslemi


Mirdâs Bin Malik El-eslemi kimdir? Mirdâs Bin Malik El-eslemi hayatı, Mirdâs Bin Malik El-eslemi hakkında bilinenler

.

Mirdâs bin Mâlik el-Eslemi (r.a), Bey’atü’r-Rıdvân’da bulunmuştur. İbn-i Kani’ye babasının adı Abdurrahmandır. Müslim, Evzai ve kimileri şöyle dediler; ondan sadece Kays bin Ebû Hâzim rivâyet etti. aralarında Mizzi’nin bulunduğu kimileri ise şunu iddia ettiler; Ziyad bin İlâka da ondan rivayet etti. oysa durum hiç de öyle değildir. Çünkü Ziyad bin İllâka’nın şeyhi başkadır. Mirdâs bin Urve’dir. Mirdâs el-Eslemi’nin hadisi Buhâri’nin Sahihi’nde yer almaktadır. 1

Kays’dan rivâyete göre o Mirdâs el-Eslemi’yi ki, ağaç altında bey’at eden ashabdandı şöyle derken dinlemiştir:

“-Salih olan kimselerin ruhları öncelikle kabzedilecektir. Geriye ise Allâh’ın kendilerini hiçbir şekilde önemsemediği hurma ve arpadan geri-ye kalan çörçöpü andıran süprüntüler kalacaktır!”

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh onlardan razı olsun.

4613 Görüntüler

Yorumlar